Publicaties
Artikel

Ik schreef geen afscheidsgroet. Over Gertrude Starink

Het symmetrisch opgebouwde oeuvre van de in 2002 overleden dichteres Gertrude Starink bestaat uit vijf bundels, die alle de hoofdtitel “De weg naar Egypte” dragen. In dit artikel verheldert Yves T'Sjoen Starinks raadselachtige “passages”, z...

Artikel

Mijn gedichten van Mustafa Stitou

Presentatie van het werk van deze Nederlandse dichter van Marokkaanse origine en bespreking van zijn tweede bundel, \Mijn gedichten\" (Vassallucci, Amsterdam, 1998, 51 p.)."

Artikel

Weggekeken door helm en hei

Bespreking van de bundel \Bagatellen voor een landschap\" (Querido, Amsterdam, 2001, 63 p.) van J. Bernlef."

Artikel

Nuchtere dronkaards. Over Richard Minne en Willem Elsschot

Drie decennia na hun overlijden zijn beide auteurs aan een opmerkelijke revival toe. Die groeiende belangstelling is opvallend, niet alleen omdat beiden lang op erkenning hebben moeten wachten, maar vooral omdat zowel de evolutie van hun sc...

Artikel

Zijn andermans bestaan

Bespreking van de bundel \Dubbelfuga. Van leven, liefde en lijden\" (Lannoo, Tielt, 2000, 51 p.) van Jo Gisekin. Deze poëzie is in hetzelfde integer register geschreven al haar vorige poëzie, maar de sobere zegging hier is ingeruild voor ee...

Artikel

Nescio's uitvreter

Een historisch-kritische uitgave van Nescio's verhaal \De uitvreter\", dat in 1911 voor het eerst in \"De Gids\" verscheen. Het werk bestaat uit twee delen: een tekstendeel en een apparaat met een omstandige inleiding. Lieneke Frerichs bouw...

Artikel

Fluisteren uit zelfbehoud

Naar aanleiding van de publicatie van de verzamelbundel \Het verband tussen de dagen\" bespreekt de recensent de evoluties die zich in de poëzie van Van hee hebben voorgedaan. Miriam Van hee, \"Het verband tussen de dagen. Gedichten 1978-19...

Artikel

Tot het ons loslaat

Bespreking van de bundel \Tot het ons loslaat\" van Rutgers Kopland (G.A. van Ooschot, Amsterdam, 1997, 38 p.), waarin de dichter een \"tussenbalans\" opmaakt van zijn schrijverschap."

Artikel

Monumentale Nijhoff-editie

Deze editie is een onvervangbare bron voor het verdere onderzoek naar het fascinerende dichterschap van Martinus Nijhoff. M. Nijhoff, \Gedichten\", Historisch-kritische uitgave, verzorgd door W.J. van den Akker en G.J. Dorleijn, Constantijn...

Artikel

Tussen spreken en zwijgen

Recensie over het poëziedebuut van Bernard Dewulf. Bernard Dewulf, \Waar de egel gaat\", Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 1995, 49 p."

Artikel

Beeldende gedichten van Maurits van Liedekerke

Deze poëzie bevat een rijke plastische beeldspraak die, gegoten in pretentieloze taal, ontroerende en verrassende inzichten biedt. Maurits van Liedekerke, \Voeten in de aarde\", Contact, Antwerpen, 1994, 61 p."

Artikel

Ikjes sprokkelen

Bespreking van de vierde bundel van Marc Tritsmans \Sterk water. Een geschiedenis\" (Lannoo, Tielt, 2000, 63 p.)"

Artikel

Levensbeschouwelijke poëzie van Tritsmans

Evenals in zijn debuutbundel, \De wetten van de zwaartekracht\", wordt ook deze bundel gedomineerd door het thema van de vergankelijkheid. Het zijn voor de recensent thematisch rijke en structureel knap uitgewerkte gedichten, maar toch gaat...

Artikel

Remco Campert Dichter

Deze verzamelbundel bevat het volledige dichtwerk van Remco Campert, alle bundels tot 1994, bibliofiel uitgegeven gedichtenreeksen en een afdeling verspreid gepubliceerde en ongebundelde gedichten. In zijn artikel geeft de recensent ook een...

Artikel

Leven en Kunst

Beschouwing over deze nieuwe bundel van Hubert van Herreweghen. De recensent is geboeid door de diversiteit, door de vermenging van mythologische en antieke onderwerpen met hedendaagse ervaringen en natuurbeelden, en door het bewust cultive...

Artikel

Verfrissende odyssee naar Pernath

Een bloemlezing uit de poëzie van Hugues C. Pernath, uitgegeven in de reeks \Dichters van nu\" van het Gentse Poëziecentrum. Deze uitgave werd ingeleid door Dirk de Geest en Patrick Peeters. \"Bloemlezing uit de poëzie van Hugues C. Pernath...

Artikel

Laat ik van de dingen houden. De poëzie van Arjen Duinker

Bespreking van de poëzie van Arjan Duinker, dit naar aanleiding van de publicatie van de bundel \Het uur van de droom\" (1996). Aan het eind van het artikel is een kleine bloemlezing opgenomen met een viertal gedichten."

Artikel

Wies Moens

Recensie van: Wies Moens, Memoires, Met een historische en literaire inleiding door Olaf Moens en Yves T'Sjoen, Meulenhoff, Amsterdam/Kritak, Antwerpen, 1996, 356 p.

Artikel

Gebundelde opstellen van Anne Marie Musschoot

Naar aanleiding van haar vijftigste verjaardag werden dertien artikelen van A.M. Musschoot gebundeld. \Op voet van gelijkheid. Opstellen van Anne Marie Musschoot\", (Red. Yves T'Sjoen en Hans Vandevoorde), Studia Germanica Gandensia, Gent, ...

Artikel

Het onverbeterlijke optimisme van Ivo Michiels

Recensie van: SIGRID BOUSSET, Meer dan ik mij herinner. Gesprekken met Ivo Michiels, De Bezige Bij, Amsterdam, 2011, 272 p; BART NUYENS & YVES T'SJOEN (EDS.), Ivo Michiels, Het literatuurkritische werk in “Het Handelsblad”. Deel 1 (Lite...

Aanmelden

Registreer je of meld je aan om een artikel te lezen of te kopen.

Belangrijk om weten


Bij aankoop van een abonnement geef je toestemming voor een automatische herabonnering. Je kunt dit op elk moment stopzetten door contact op te nemen met philippe.vanwalleghem@onserfdeel.be.