Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Publicaties

Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Een viering van de veelzijdigheid: Stefan Hertmans is zeventig
0 Reacties
Stefan Hertmans verzorgt de 38ste Pacificatielezing
literatuur

Een viering van de veelzijdigheid: Stefan Hertmans is zeventig

Schrijver Stefan Hertmans wordt zeventig op 31 maart 2021 en dat zal niet onopgemerkt voorbijgaan. Er verschijnt een nieuwe dichtbundel en een heus Hertmans-handboek, en er zijn passende festiviteiten. Ook bij de lage landen laten we deze verjaardag niet zomaar passeren: we hebben een online dossier aangemaakt met 25 archiefstukken over deze veelzijdige hedendaagse auteur.

Stefan Hertmans brak internationaal door met Oorlog en terpentijn (2013). Hij ontving voor die roman onder andere de Gouden Boekenuil en de AKO Literatuurprijs en werd de eerste Belgische auteur op de longlist van de Man Booker International Prize. Cyrille Offermans noemde Oorlog en terpentijn in de lage landen (toen nog Ons Erfdeel) “een tour de force van jewelste”. (lees meer)

Ook zijn daaropvolgende boeken De bekeerlinge (2016) en De opgang (2020) werden goed onthaald in binnen- en buitenland. Daarnaast schreef hij bijna duizend gedichten, theaterteksten en tal van essays over samenleving, literatuur en filosofie. In 2019 ontving hij de Constantijn Huygensprijs voor zijn veelzijdige oeuvre. Vanwege al die bekroningen, een algemeen goede receptie en een groots oeuvre kan Hertmans beschouwd worden als één van de belangrijkste auteurs uit het Nederlandse taalgebied.

Ode in de vorm van een dichtbundel

Bij uitgeverij De Bezige Bij verschijnt er op 31 maart een nieuwe dichtbundel met een selectie uit zijn poëzie. Wij waar geen eind aan komt is een ode aan het poëzie-oeuvre van Stefan Hertmans. Deze bloemlezing toont zijn verzen in al hun muzikaliteit, vol onverwachte beelden en wendingen – precies zoals het leven zelf. Dichter en schrijver Peter Verhelst, één van Hertmans’ literaire geestverwanten, maakte de keuze en schreef de inleiding waarin hij zijn bewondering voor Hertmans’ poëzie onder woorden brengt.

Over de poëzie van Hertmans schreef Bart Vervaeck eerder in Ons Erfdeel: “Hertmans preekt niet (...), hij legt niet veel uit, zijn beelden doen dat voor hem.” (lees meer)

De bundel bevat zowel gepubliceerd als niet eerder gepubliceerd werk en zet hertmansiaanse thema’s en motieven zoals herinnering, geschiedenis, liefde, erotiek, dood, verlies en vitale melancholie in een nieuwe orde.

Het Poëziecentrum nodigde Hertmans uit in hun podcast Beeldspraak om met hem te praten over Wij waar geen eind aan komt. Dat gesprek kun je hieronder beluisteren.

Hertmans Handboek

Op 25 maart is het Hertmans Handboek verschenen bij het Poëziecentrum. Dit naslagwerk focust op poëzie, proza, essays en toneelteksten van Stefan Hertmans en biedt een uniek inzicht in de aard en ontwikkeling van zijn schrijverschap. Op Hertmans’ verjaardag, 31 maart, overhandigt het Poëziecentrum het eerste exemplaar van Hertmans Handboek aan de auteur.

Dit boek verschijnt onder redactie van Lars Bernaerts (professor Nederlandse letterkunde aan de UGent) en Carl De Strycker (directeur van het Poëziecentrum), daarnaast zijn er bijdragen in opgenomen van onder andere Bart Vervaeck, Dirk De Geest en Renaat Ramon.

Een digitale verjaardagsvoorstelling

Behoud de Begeerte grijpt de verjaardag van Stefan Hertmans aan om de vele facetten van zijn schrijverschap te etaleren in een digitale voorstelling met de lyrische titel Vitale melancholie. Hiervoor werkt muziekensemble Revue Blanche samen met actrice Sachli Gholamalizad en jazzmuzikant Peter Hertmans, broer van Stefan Hertmans. De eerste voorstellingen waren op voorzien op 16 en 23 april, maar zijn voorlopig uitgesteld. Een nieuwe datum wordt binnenkort bekendgemaakt.

Naast een prominente rol voor Hertmans’ laatste roman De opgang, is er ook plaats voor zijn poëzie: er wordt voorgelezen uit Wij waar geen eind aan komt door samensteller (en Hertmans’ boezemvriend) Peter Verhelst.

Hertmans in vertaling

Ook de Universiteit Gent is de verjaardag van haar alumnus Stefan Hertmans niet vergeten. Op donderdag 21 oktober organiseert de Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie van de UGent in samenwerking met CLIV (Centrum voor Literatuur In Vertaling, UGent en VUB) het symposium Hertmans in Vertaling, waarbij de focus ligt op de vertalingen van zowel poëzie, proza als toneel en hoe er in die vertalingen wordt omgegaan met de beeldtaal van Hertmans.

De studenten van het mastercollege Nederlandse letterkunde (waarin elk academiejaar aandacht is voor de poëzie van Hertmans onder begeleiding van professor Yves T'Sjoen) krijgen ook de kans om de auteur enkele vragen te stellen in een online gesprek, dat op 10 mei zal plaatsvinden.

Hertmans bij ‘de lage landen’

Ook bij de lage landen laten we deze gebeurtenis niet onopgemerkt voorbijgaan en we hebben we al onze recente stukken én archiefstukken over deze belangrijke hedendaagse schrijver gebundeld in een uitgebreid online dossier. Daarin kunt u recensies en beschouwende artikels lezen over de werken van Hertmans, maar ook twee stukken geschreven door Stefan Hertmans zelf: Weense anekdotes in Een kerkhof voor de naamlozen en een artikel over het werk van schilder Karel Dierickx.

Reeks

Stefan Hertmans verzorgt de 38ste Pacificatielezing

Aanmelden

Registreer je of meld je aan om een artikel te lezen of te kopen.

Sorry

Je bezoekt deze website via een openbaar account.
Je kunt alle artikelen lezen, maar geen producten kopen.

Belangrijk om weten


Bij aankoop van een abonnement geef je toestemming voor een automatische herabonnering. Je kunt dit op elk moment stopzetten door contact op te nemen met emma.reynaert@onserfdeel.be.