Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Publicaties

Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Artikel

Poëzielezen met Hugo Brems

Essaybundel met opstellen over poëzie in het algemeen en over bepaalde dichters apart: Hugo Brems, \Al wie omziet. Opstellen over Nederlandse Poëzie 1960-1980\", Elsevier-Manteau, Antwerpen / Amsterdam, 1981."

Artikel

Hugo Brems: pretentieloze maar diepgravende essayistiek

Het boek is nadrukkelijk geen antwoord op de vraag \Wat is poëzie?\", maar een poging om die vraag scherper te formuleren. Het is een fijnzinnig essay, dat een heel breed publiek en heel diverse lezers verdient. Hugo Brems, \"De dichter is ...

Artikel

Hugo Claus: de sporen van een ratelend koetsje

Bespreking van de bundel \Sporen\" van Hugo Claus. Voor Hugo Brems is in deze bundel alles aanwezig wat de poëzie van Claus zo fascinerend maar ook zo onvatbaar en voor tal van lezers irriterend maakt. Met bloemlezing."

Artikel

De gedichten van Hugo Claus: \weigerliedjes\"

Naar aanleiding van het verschijnen van \Gedichten 1948-1993\" van Hugo Claus geeft Brems een diepgaande analyse van deze poëzie, die hij aanduid met de term \"weigerliedjes\". Het is volgens de auteur een van de vele manieren om de poëzie ...

Artikel

Een man die blind werd. Over de poëzie van Eddy van Vliet

Bespreking van de nieuwste bundel van Eddy van Vliet, \De toekomstige dief\", ook in het licht van zijn vroegere poëzie. Als overkoepelende thematiek wordt de strijd genoemd tussen herinneren en vergeten, tussen registreren (passief) en mak...

Artikel

De flaptekstlezer

Deze gebundelde columns uit De Morgen geven "een goed beeld van de gedachtewereld van een dichterlijk, creatief en kritisch, ietwat tobberig, maar vooral verwonderd individu in het begin van de jaren negentig".

Artikel

Verwijder mij in u

Inhoudelijke bespreking aan de hand van fragmenten van Roland Jooris, \Uithoek\", Poëziecentrum, Gent, 1991."

Artikel

Het koningsgraf. De verzamelde gedichten van Bertus Aafjes

Bertus Aafjes bereikte het toppunt van zijn roem als dichter op 32-jarige leeftijd met \Een voetreis naar Rome\" (1946). De auteur geeft eerst uitleg bij het grote succes van dat lange, verhalende gedicht en onderzoekt daarna waarom Aafjes ...

Artikel

Dikke mensen

Met zijn laatste bundel heeft Luuk Gruwez definitief een reputatie van halfzacht, romantiek wazigheid en sentiment achter zich gelaten. Die ontwikkeling weg van de persoonlijke gevoelslyriek was al duidelijk merkbaar in de twee vorige bunde...

Artikel

Twijfelaar

Met haar tweede bundel lost Jo Govaerts de belofte in die ze gewekt heeft met haar debuut op vijftienjarige leeftijd. Haar grote verdienste is dat ze stilistisch en thematisch niet hoger grijpt dan ze kan. Jo Govaerts, \De twijfelaar\", Kri...

Artikel

Wie niet weg is is gezien

Met zijn tweede bundel bevestigt Ducal het hoge niveau van zijn debuut. Charles Ducal, \De hertog en ik\", De Arbeiderspers, Amsterdam, 1989."

Artikel

Hoge vlucht

De auteur zoekt naar de verklaring waarom hij - ondanks een positieve vooringenomenheid - de laatste bundel van Gwij Mandelinck, niet goed kan vinden. Hij geeft die verklaring aan de hand van de bespreking van twee gedichten uit de bundel. ...

Artikel

Om ergens niet te zijn

Deze nieuwe bundel brengt in vergelijking met vorig werk weinig nieuws, maar dat hoeft ook niet. Van hee maakt altijd variaties op eenzelfde thema. Het variëren zelf, het voorzichtig uitbalanceren van stemmingen is haar grondthema. Miriam V...

Artikel

De schepping van vormen

Er is heel wat doorzettingsvermogen voor nodig om deze poëzie van D'haen te lezen. Acht pagina's aantekeningen bij 26 gedichten zijn volgens de recensent zeker niet overbodig. Later echter nuanceert hij deze opmerking en stelt dat je je ook...

Artikel

Intimiteit onder de melkweg

Onder deze titel bracht De Coninck een aantal beschouwingen over poëzie bijeen die vroeger al in andere publicaties verschenen. Herman de Coninck, Intimiteit onder de melkweg. Over poëzie, De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 1994, 223 p.

Artikel

Vuile manieren

Met het woord \mededogen\" karakteriseert de recensent deze poëziebundel. Mededogen met al wat en al wie verstoten, lelijk, eenzaam, kwetsbaar, ziek en sterfelijk is. Luuk Gruwez, \"Vuile manieren\", De Arbeiderspers, Amsterdam, 1994."

Artikel

Marieke van de bakker verveelt zich niet

Herman de Coninck, Over Marieke van de bakker, H, Antwerpen, 1987. Kees Fens, Een gedicht verveelt zich niet. Over poëzie, Querido, Amsterdam, 1987.

Artikel

Schrijven is toelaten

Deze vijfde essaybundel van Herman de Coninck is (opnieuw) een pleidooi voor 'zoveel mogelijk soorten poëzie tegelijk'.

Artikel

Maniërisme en rederijkerij

Bespreking van het debuut van Miguel Declercq: \Person@ges\" (De Arbeiderspers, Amsterdam-Antwerpen, 1997, 72 p.)"

Artikel

Oktober '43

Dit boek bevat foto's die Rik Selleslags tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte. Hugo Claus schreef er gedichten bij. Hugo Claus, \Oktober '43\", foto's Rik Selleslags (De Bezige Bij, Amsterdam, 1998, 60 p.)"

Artikel

De poëzie in Nederland na 1945

Zeer lovende bespreking van deze geschiedenis van de naoorlogse poëzie, die volgens de recensent \onmisbaar [is] voor wie de poëzie in Nederland een goed hart toedraagt.\" Redbad Fokkema, \"Aan de mond van al die rivieren. Een geschiedenis ...

Artikel

Het proza van Herman de Coninck

Deze uitgave doet recht aan het hele oeuvre van De Coninck, die niet alleen dichter was maar ook een belangrijk essayist.

Artikel

Deleu binnenstebuiten

Recensie van: Jozef Deleu, Het gaat voorbij, Van Halewyck, Leuven / Meulenhoff, Amsterdam, 2007, 440 p.

Artikel

Dankzij de dingen

Bespreking aan de hand van fragmenten van de laatste bundel van Rutger Kopland. Deze poëzie gaat over het wegzijn van iets, over de dood als utopie van het leven. Rutger Kopland, \Dankzij de dingen\", Uitgeverij G.A. van Oorschot, Amsterdam...

Artikel

Neo-romantische poëzie in Nederland en Vlaanderen

Brems geeft een aantal redenen waarom de neo-romantische poëzie precies eind de jaren zeventig een bloei kende. Daarna bespreekt hij de kenmerken en belangrijkste figuren uit deze stromingen in Nederland en Vlaanderen. Met bloemlezing.

Artikel

Het gekrulde ik. Open versus gesloten poëzie

Brems pleit niet zomaar voor open, gemakkelijke poëzie, maar verzet zich wel tegen een duistere poëzie die alleen maar de leegte camoufleert. Poëzie moet steeds zinvol zijn. Met bloemlezing.

Artikel

Totale poëzie: total loss

Over de poëzie van C.B. Vaandrager naar aanleiding van de verzamelbundel: \Totale poëzie\", De Bezige Bij, Amsterdam, 1981."

Artikel

Bezielde retoriek

Bespreking van poëzie van Leonard Nolens, \Hommage\", Elsevier/Manteau, Amsterdam-Antwerpen, 1981."

Artikel

Tussen twee stilten. De poëzie van Anton Korteweg

Schets van de evolutie binnen Kortewegs poëzie: van half-ironiserende, pasticherende verzen naar gedichten over de kleine teleurstellingen en de kleine voldoeningen, over de grote overweldigende ervaringen die er niet zijn. Met bloemlezing.

Artikel

Van de Perre en de poëzie

Rudolf van de Perre, \De gekleurde wereld\", Orion, Beveren, 1979. Rudolf van de Perre, \"Er is nog olie in de lamp der taal\", Orion, Beveren, 1982."

Artikel

Komma

Bespreking van de dichtbundel van Roland Jooris, \Akker\", Lannoo, Tielt-Bussum, 1982."

Artikel

Van 's gelijken

Lévi Weemoedt, \Van harte beterschap. Kleine trilogie der treurigheid\", Bert Bakker, Den Haag, 1982."

Artikel

Proza van Ben Cami

Het debuut als prozaïst maakt duidelijk dat Cami wil reageren op wat hij ziet en ervaart. Het genre of de vorm waarin dat gebeurt is secundair. Ben Cami, \Brief aan Dorothy en andere verhalen\", Kritak, Leuven, 1987."

Artikel

Het huis in het gras

Bespreking van de poëzie van Jan Clement, \Het huis in het gras\", Masereelfonds, Gent, 1982."

Artikel

De pool van de droom

Bespreking van een boek over J. Daisne: H. Speliers e.a., \De pool van de droom\", Manteau, Antwerpen, 1983."

Artikel

Onbegonnen werk. De poëzie van Herman de Coninck

Chronologisch overzicht van het poëtisch werk van de Vlaamse dichter Herman de Coninck. De poëzie schommelt altijd heen en weer tussen herkenning en vervreemding, bevestiging en verrassing. Met bloemlezing.

Artikel

Jos de Haes, een Vlaams dichter

Er is een nieuwe uitgave van de \Verzamelde gedichten\" van Jos de Haes met een inleiding van Ad Zuiderent die de recensent niet te pruimen vindt. Over de gedichten zelf stelt Brems, dat het taalvermogen van De Haes hem het meest blijft aan...

Artikel

De tweede stem

Een stimulerend boek over poëzie, rijk aan onverwachte invalshoeken, prettig om te lezen en toch erudiet: Kees Fens, \De tweede stem\", Querido, Amsterdam, 1984."

Artikel

De nevelbanen van mijn taal

Bespreking van de poëziebundel van Marleen de Crée-Roex, \Brieven aan Plinius\", Manteau, Antwerpen, 1984."

Artikel

De feestelijke verliezer

Bespreking van de dichtbundel van Luuk Gruwez, \De feestelijke verliezer\", Manteau, Antwerpen, 1985."

Artikel

Bloemen van papier

Bespreking van de met de Staatsprijs bekroonde poëziebundel. Roger M.J. de Neef, \De vertelkunst van de bloemen\", Manteau, Antwerpen, 1985."

Artikel

Droom en doem. Vlaamse poëzie 1960-1985

Onder de titel \Droom en doem\" verscheen als driedubbelnummer van Yang een overzicht van de Vlaamse poëzie, door Marc de Smet, \"Droom en doem. Vlaamse poëzie 1960-1985\", Yang, Heule, 1985."

Artikel

Over poëzie en het lezen daarvan

Met deze bundel essays bevestigt Hugo Brems zijn reputatie als belezen, boeiende en consequente criticus, en tegelijk bevat het boek aanzetten tot een doordachter, persoonlijker en eigenzinniger poëziebenadering. Hugo Brems, \De rentmeester...

Artikel

Lichamelijkheid in de experimentele poëzie

Naar aanleiding van het gelijknamige boek van Hugo Brems, waarin hij het heeft over het metaforisch gebruik van lichamelijke woorden in experimentele gedichten. Brems classificeert 40 dichters (20 Vlaamse, 20 Nederlandse) in: traditionele t...

Artikel

Opener dan dicht is toe

Met grote ijver en bewonderenswaardige zin voor synthese slagen Hugo Brems en Dirk de Geest erin om een nagenoeg exhaustieve inventaris op te stellen van wat er in de periode 1965-1990 in Vlaanderen poëtisch aan de hand was. Dit boek behoor...

Artikel

Naar een nieuwe poëziegeschiedenis?

Ter gelegenheid van de tentoonstelling \Wij bloeien maar bloeien vergeefs. Poëzie in Vlaanderen 1945-1955\" (Leuven, 1988) verscheen bij Acco een gelijknamig boek onder redactie van Hugo Brems en Dirk de Geest en met de medewerking van een ...

Artikel

UIT HET ARCHIEF: Bloedworst en kaas

Hoofdredacteur Luc Devoldere mist Kees Fens zo nu en dan. Die stukken over een vergeten kerkvader of een onmogelijk onderwerp. Die stijl. Die vederlichte behandeling.

Artikel

About suffering they were never wrong, the old masters

Bovenstaand vers bedacht de Engelse dichter W.H. Auden, toen hij in de late jaren dertig van de vorige eeuw in het ‘Musée des Beaux Arts’ in Brussel voor het schilderij De val van Icarus stond. In het lijden vergisten zij zich nooit,...

Aanmelden

Registreer je of meld je aan om een artikel te lezen of te kopen.

Sorry

Je bezoekt deze website via een openbaar account.
Je kunt alle artikelen lezen, maar geen producten kopen.

Belangrijk om weten


Bij aankoop van een abonnement geef je toestemming voor een automatische herabonnering. Je kunt dit op elk moment stopzetten door contact op te nemen met emma.reynaert@onserfdeel.be.