Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Publicaties

Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Artikel

Wat zoudt gij zonder 't werkvolk zijn?

Tien jaar geleden al verscheen het eerste deel van dit vulgariserend overzicht van de arbeidersstrijd in België; het tweede deel, over de periode na 1966, volgde in 1981. Nu is er een grondig bewerkte versie van beide delen in één volume op...

Artikel

Vlaanderen - België - Groot-Nederland. De visie van Lode Wils

Overzicht van het werk van de Leuvense historicus Lode Wils, die omschreven wordt als \de historicus van de Vlaamse Beweging\". De kerngedachte van het werk van Wils is de Belgische bezieling in de beginnende Vlaamse Beweging. \"(…) de omwe...

Artikel

Katholieke arbeidersbeweging in België

Emmanuel Gerard en Jozef Mampuys (red.), \Voor Kerk en Werk. Opstellen over de geschiedenis van de christelijke arbeidersbeweging 1886-1986\", KADOC Jaarboek 1985, Universitaire Pers, Leuven, 1986."

Artikel

Christendemocratie: de derde weg?

Recensie van: Wouter Beke, De ziel van een zuil. De christelijke volkspartij, 1945-1968, Universitaire Pers, Leuven / Kadoc-studies 30, Leuven, 2005, 533 p.; Steven van Hecke & Emmanuel Gerard, Christian Democratic Parties in Europe sin...

Reeks

Canon & co

Ruim vijftien jaar na Nederland krijgt nu ook Vlaanderen zijn historische canon. In opdracht van de Vlaamse overheid stelde een expertencommissie een lijst samen van figuren en gebeurtenissen die als ankerpunten moeten gelden in de cultuur ...

Aanmelden

Registreer je of meld je aan om een artikel te lezen of te kopen.

Sorry

Je bezoekt deze website via een openbaar account.
Je kunt alle artikelen lezen, maar geen producten kopen.

Belangrijk om weten


Bij aankoop van een abonnement geef je toestemming voor een automatische herabonnering. Je kunt dit op elk moment stopzetten door contact op te nemen met emma.reynaert@onserfdeel.be.