Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Publicaties

Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Grenzen aan het ontgrenzen. Wederzijdse kennis tussen Frankrijk en Vlaanderen is nooit verworven La connaissance réciproque entre la France et la Flandre ne sera jamais un fait acquis
0 Reacties
Voor abonnees
samenleving

Grenzen aan het ontgrenzen. Wederzijdse kennis tussen Frankrijk en Vlaanderen is nooit verworven La connaissance réciproque entre la France et la Flandre ne sera jamais un fait acquis

(Christophe Boval) De Franse Nederlanden - Les Pays-Bas Français - 2011, nr 36, pp. 13-22

Dit is een artikel uit ons papieren archief

De auteur werkte een groot gedeelte van zijn carrière aan de grensoverschrijdende samenwerking met Noord-Frankrijk. In zijn bijdrage “Grenzen aan het ontgrenzen. Wederzijdse kennis tussen Frankrijk en Vlaanderen is nooit verworven” blikt hij terug op die samenwerking. Hij stelt daarbij vast dat ondanks de vele inspanningen wij nog steeds leven in twee gescheiden en complexe werelden. Een eerste reden daarvoor is volgens de auteur dat in de Vlaamse grensstreek het dagelijks contact met de Franse leefwereld sterk afgenomen is. Een tweede reden is dat onze samenleving in twintig jaar tijd veel complexer is geworden. Hij wijst ook op de toegenomen cultuurverschillen. Die verdienen onze aandacht wanneer we willen dat meer mensen, zowel van overheden als van het middenveld, met hun collega's van over de grens in contact komen en blijven.

L'auteur a consacré une grande partie de sa carrière à la coopération transfrontalière avec le Nord-Pas-de-Calais. Dans son article « Limites de la dé-limitation. La connaissance réciproque entre la France et la Flandre ne sera jamais un fait acquis » il dresse une rétrospective de cette coopération. Il constate qu'en dépit des nombreux efforts effectués, nous continuons de vivre dans deux univers séparés et complexes. L'une des premières raison en est, selon l'auteur, la forte baisse des contacts quotidiens de la Flandre belge frontalière avec l'environnement français. Une deuxième raison réside dans le fait que notre société est devenue plus complexe au cours de ces vingt dernières années. Il insiste aussi sur l'accentuation des différences culturelles. Nous devons y prêter garde si nous voulons que de plus en plus de personnes au sein des administrations et de la société civile soient et restent en contact avec leurs homologues de l'autre côté de la frontière.

"

Verder lezen?

Dit is een artikel waarvoor je moet betalen. Koop dit artikel of neem een abonnement om toegang te hebben tot alle verhalen van de lage landen.

€3

€4/maand

€40/jaar

Aanmelden

Registreer je of meld je aan om een artikel te lezen of te kopen.

Sorry

Je bezoekt deze website via een openbaar account.
Je kunt alle artikelen lezen, maar geen producten kopen.

Belangrijk om weten


Bij aankoop van een abonnement geef je toestemming voor een automatische herabonnering. Je kunt dit op elk moment stopzetten door contact op te nemen met emma.reynaert@onserfdeel.be.