Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Publicaties

Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Een lieu de mémoire of een vergeetput. Taal in Noord-Frankrijk - Lieu de mémoire ou oubliette. La Langue dans le nord de la France
0 Reacties
taal

Een lieu de mémoire of een vergeetput. Taal in Noord-Frankrijk - Lieu de mémoire ou oubliette. La Langue dans le nord de la France

(Hugo Ryckeboer) De Franse Nederlanden-Les Pays-Bas Français- 2015, nr. 40, pp. 37-45

Dit is een artikel uit ons papieren archief

Hoe is het gebruik van het Nederlands in Noord-Frankrijk geëvolueerd en welke plaats bekleedt het vandaag nog. De streektaal is er vandaag op sterven na dood, maar net daarom is ze in Frans-Vlaanderen ook onmisbaar geworden. Men kan immers zijn eigen geschiedenis niet kennen noch bestuderen zonder de kennis van het lokaal geschreven Nederlands of het lokale Vlaamse dialect. De belangstelling voor de eigen taal of dialect is zeer toegenomen, zegt de auteur, maar het contact met de academische studie ontbreekt.

Dans son article Lieu de mémoire ou oubliettes ? La langue dans le nord de la France, Hugo Ryckeboer s’intéresse à l’usage du néerlandais dans le nord de la France et à son importance de nos jours. La langue régionale se meurt aujourd’hui, mais c’est justement pour cette raison qu’elle est devenue indispensable en Flandre française. On ne peut, du reste, connaître ni étudier l’histoire de cette région en ignorant le néerlandais local écrit ou le dialecte flamand local. L’intérêt pour la langue ou le dialecte de ses origines s’est considérablement renforcé, rappelle l’auteur, mais l’articulation avec des études académique, universitaires, fait défaut.

"

Aanmelden

Registreer je of meld je aan om een artikel te lezen of te kopen.

Sorry

Je bezoekt deze website via een openbaar account.
Je kunt alle artikelen lezen, maar geen producten kopen.

Belangrijk om weten


Bij aankoop van een abonnement geef je toestemming voor een automatische herabonnering. Je kunt dit op elk moment stopzetten door contact op te nemen met emma.reynaert@onserfdeel.be.