Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Publicaties

Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Baitsjebokkenullehakke. Twee bloemlezingen Friese poëzie
0 Reacties
Voor abonnees
literatuur

Baitsjebokkenullehakke. Twee bloemlezingen Friese poëzie

(Piet Gerbrandy) Ons Erfdeel - 2009, nr 3, pp. 162-164

Dit is een artikel uit ons papieren archief

Recensie van: Pier Boorsma, Teake Oppewal, Geertrui Visser (red.), Spiegel van de Friese poëzie van de zeventiende eeuw tot heden, Meulenhoff, Amsterdam, 2008, 525 p.; Abe de Vries (red.), Het goud op de weg. De Friese poëzie sinds 1880, Bornmeer, Gorredijk, 2008, 574 p.

Verder lezen?

Dit is een artikel waarvoor je moet betalen. Koop dit artikel of neem een abonnement om toegang te hebben tot alle verhalen van de lage landen.

€3

€4/maand

€40/jaar

Aanmelden

Registreer je of meld je aan om een artikel te lezen of te kopen.

Sorry

Je bezoekt deze website via een openbaar account.
Je kunt alle artikelen lezen, maar geen producten kopen.

Belangrijk om weten


Bij aankoop van een abonnement geef je toestemming voor een automatische herabonnering. Je kunt dit op elk moment stopzetten door contact op te nemen met emma.reynaert@onserfdeel.be.