Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Publicaties

Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Artikel

Over de besluitvorming bij grote infrastructuurwerken

Niet alleen in de Lage Landen, maar door geheel Europa lijkt een nieuwe fase in de modernisering van de infrastructuur aangebroken. Na de relatieve windstilte vanaf de tweede helft van de jaren zeventig en tijdens de jaren tachtig worden ...

Artikel

De Vlaamse ruimtelijke ordening

Peter Renard, Wat kan ik voor u doen? Ruimtelijke wanorde in België: een hypoteek op onze toekomst, Icarus, Antwerpen, 200 p.

Artikel

Groot vuil

Een publicatie over de milieuproblematiek die - voor wie enigszins op de hoogte is - niets of nauwelijks iets nieuws biedt. \Groot vuil - Het milieuprobleem in België\", samengesteld door Marc van Impe, Kritak, Leuven, 1991."

Artikel

Milieubesef als cultuurgoed

Milieubesef is volgens de auteur een inzicht dat volgens redelijk vaste patronen bij mensen en groepen voorkomt en slechts zeer langzaam verandert. Onderzoek leert dat er in Europa zowel een geografisch als een sociaal-economisch patroon in...

Artikel

Twee eeuwen Rijkswaterstaat

Naar aanleiding van zijn 200-jarig bestaan heeft Rijkswaterstaat, naast een fotoboek, een schitterend uitgegeven publicatie over de eigen geschiedenis laten verschijnen. A. Bosch en W. van der Ham, met bijdragen van E. Berkers e.a., \Twee e...

Artikel

De bossen van Vlaanderen

Deze \historische ecologie\" heeft een dubbel doel: het vastleggen van wat verloren dreigt te gaan en een laatste oproep om aan de teloorgang iets te doen. De auteurs beschrijven de historische ontwikkeling van de ecotoop \"bos\" en maken d...

Artikel

Het verlangen om te bewonderen

Hoofdredacteur Hendrik Tratsaert licht het thema van het novembernummer toe: ‘Samenspel - de lijnen tussen sport, kunst en samenleving.’

Aanmelden

Registreer je of meld je aan om een artikel te lezen of te kopen.

Sorry

Je bezoekt deze website via een openbaar account.
Je kunt alle artikelen lezen, maar geen producten kopen.

Belangrijk om weten


Bij aankoop van een abonnement geef je toestemming voor een automatische herabonnering. Je kunt dit op elk moment stopzetten door contact op te nemen met emma.reynaert@onserfdeel.be.