Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Publicaties

Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Artikel

Een bonkend abces: de poëzie van Piet Gerbrandy

Bespreking van de eerste twee bundels van Piet Gerbrandy, die beide in een bijzonder idioom geschreven zijn. Door op een volslagen persoonlijke manier gebruik te maken van het Nederlands, creëert de dichter een eigen taal. Piet Gerbrandy 'W...

Artikel

Onregelmatig genoeg? Een bloemlezing van Victor Vroomkoning

Voor Tachtig heeft Victor Vroomkoning honderdtwintig gedichten geselecteerd die hij blijkbaar “mooi” vindt. De eerste gedichten dateren van bijna veertig jaar geleden, maar opmerkelijk genoeg heeft de dichter geen enkele ontwikkeling doorge...

Artikel

Mat roetfluweel. ‘2050’ van Peter Verhelst

Met de zintuiglijke virtuositeit die we van hem gewend schrijft Verhelst apocalyptische gedichten over een wereld waar we niet willen zijn. Heel erg allemaal, maar levert het goede poëzie op?

Artikel

Naakte strijdlust tegen het ontbrekende. Anneke Brassinga

Dichteres, vertaalster en essayiste Anneke Brassinga is een dwarse geest die haar aanwezigheid in de wereld als een komische vergissing lijkt te bezien. In deze persoonlijke bijdrage karakteriseert Piet Gerbrandy het oeuvre van Brassinga ha...

Artikel

Bestaan. Maar. Ontbouwing van de wereld van Peter van Lier

Piet Gerbrandy bespreekt de poëzie van Peter van Lier. In zijn gedichten schetst Van Lier meestal pastorale, zomerse scènes. De auteur stoort zich aan het feit dat de gedichten van Van Lier doorgaans goed “geluimd” zijn: er is geen vuiltje ...

Artikel

Op muziek gezette tijd. Benno Barnard als dichter en essayist

Eind 2006 verschenen twee boeken van Benno Barnard. In Het tongbotje zijn al zijn gedichten verzameld van 1981 tot en met 2005; Dichters van het Avondland bundelt essays die hij schreef over grote negentiende- en twintigste-eeuwse dichters....

Artikel

Het vallen van de muren. De obsessies van Mark Boog

Drie thema's domineren het werk van de Nederlandse dichter en prozaschrijver Mark Boog: zinloosheid, een rudimentaire religieuze behoefte aan samenhang en het verlangen naar eenwording met de Vrouw. In dit artikel laat Piet Gerbrandy zien h...

Artikel

ZONNEDAUW EN AKKERDISTEL. De poëzie van H.H. ter Balkt

Afkomstig uit een dorpje in Twente, zonder academische opleiding, heeft Ter Balkt zich altijd een buitenstaander gevoeld, en misschien heeft hij dat imago ook een beetje gecultiveerd. Nadat zijn debuut als onbehouwen rariteit was opgemerk...

Artikel

Omhels het cliché. Poëzie van Runa Svetlikova

Recensie van: Runa Svetlikova, Drieëntwintig tips om de hond en je demonen aan de lijn te houden. En een postscriptum, Marmer, Baarn, 2018, 48 p; Deze zachte witte kamer, 2014, 85 p.

Artikel

\I really believe in it\". Retorische rituelen"

De afgelopen jaren heeft de belangstelling voor de klassieke retorica een hoge vlucht genomen. Nu de media de wereld in hun wurggreep hebben genomen, is de waarheid een fantoom geworden. Volgens de auteur moeten we ons herbezinnen op de mac...

Artikel

Baitsjebokkenullehakke. Twee bloemlezingen Friese poëzie

Recensie van: Pier Boorsma, Teake Oppewal, Geertrui Visser (red.), Spiegel van de Friese poëzie van de zeventiende eeuw tot heden, Meulenhoff, Amsterdam, 2008, 525 p.; Abe de Vries (red.), Het goud op de weg. De Friese poëzie sinds 1880, Bo...

Artikel

Robuuste kitsch

Kritische bespreking van de bundel \De zwijgende man is niet bitter\" (Meulenhoff, Amsterdam, 23001, 70 p.) van Piet Gerbrandy."

Artikel

Oud Europa. Essays van Fens en Gerbrandy

Recensie van: Kees Fens, Dat oude Europa, Nieuwe keuze uit de maandagstukken, Querido, Amsterdam, 2004, 259 p.; Piet Gerbrandy, Een steeneik op de rotsen. Over poëzie en retorica, Meulenhoff, Amsterdam, 2003, 335 p.

Reeks

Verloren en gevonden voorwerpen

In Vlaanderen heeft men het over verloren voorwerpen. In Nederland zijn ze gevonden. En als we dat verlies in deze bijzondere tijden nu eens echt omzetten in vinden? Luc Devoldere diept om de twee weken een artikel uit ons archief op. Een g...

Artikel

Wie schreef het beste taalboek?

Op 10 oktober weten we wie de tweede Onze Taal-ANV-taalboekenprijs krijgt. De shortlist bestaat uit zes boeken, die onder meer gaan over Cruijff, Cicero en straattaal.

Aanmelden

Registreer je of meld je aan om een artikel te lezen of te kopen.

Sorry

Je bezoekt deze website via een openbaar account.
Je kunt alle artikelen lezen, maar geen producten kopen.

Belangrijk om weten


Bij aankoop van een abonnement geef je toestemming voor een automatische herabonnering. Je kunt dit op elk moment stopzetten door contact op te nemen met emma.reynaert@onserfdeel.be.