Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Publicaties

Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Artikel

Taal en onderwijs in Limburg

Mark Hanson, \Van Frans naar Nederlands. De taalsituatie in het Limburgs middelbaar onderwijs 1830-1914\" (Maaslandse monografieën, nr. 49), Eisma, Leeuwarden, 1990."

Artikel

Brussel (1566-1610)

Themanummer van het Tijdschrift voor Brusselse Geschiedenis rond \Brussel en de opstand (1566-1610)\"."

Artikel

Drie studies over leven en werk van Henri Pirenne

Recensie van: PAUL MORREN, Henri Pirenne. Historiograaf (1862-1935), Garant Uitgevers, Antwerpen/Apeldoorn, 2011, 133 p. SARAH KEYMEULEN & JO TOLLEBEEK, Henri Pirenne, Historian: A Life in Pictures, Leuven University Press, 2011, 123 p....

Artikel

MARK GRAMMENS, EEN JOURNALISTIEKE EINZELGÄNGER

Portret van journalist Mark Grammens (°1933), die naar aanleiding van zijn tachtigste verjaardag in april 2013 een punt zette achter zijn tweewekelijkse eenmansblad Journaal, na 651 nummers en 25 jaar.

Artikel

Lode Wils en Harry Van Velthoven over de Vlaamse Beweging

Recensie van: Harry van Velthoven, Scheurmakers & Carrièristen. De opstand van Christendemocraten en katholieke flaminganten 1890-1914, Pelckmans, Kaltmthout, 2014, 342 p; Lode Wils, Onverfranst, onverduitst? Flamenpolitik, Activisme,...

Artikel

EEN HULDEBOEK VOOR FRANS-JOS VERDOODT

Recensie van: Servare modum, finemque tenere, naturamque sequi. Acta amicorum Frans-Jos Verdoodt, Wetenschappelijke tijdingen. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging, jg. 74 (2015), nr. 4, Antwerpen, ADVN, 280 p.

Aanmelden

Registreer je of meld je aan om een artikel te lezen of te kopen.

Sorry

Je bezoekt deze website via een openbaar account.
Je kunt alle artikelen lezen, maar geen producten kopen.

Belangrijk om weten


Bij aankoop van een abonnement geef je toestemming voor een automatische herabonnering. Je kunt dit op elk moment stopzetten door contact op te nemen met emma.reynaert@onserfdeel.be.