Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Publicaties

Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Artikel

Utrecht, puzzel van intimiteit

Koen Vergeer is geboren en getogen in Utrecht. Aan de hand van werk van onder meer C.C.S. Crone, Clare Lennart, Martinus Nijhoff en Leo Vroman schetst hij in dit artikel een literair portret van zijn stad.

Artikel

Meezingen met de ster: Een nieuwe schrijversgeneratie

Als laatste statement van de redactie van het opgeheven tijdschrift 'De Held', verscheen een bloemlezing met 25 verhalen van jonge auteurs. \25 onder 35. Nieuwe verhalen van jonge Nederlandse en Vlaamse schrijvers\", samengesteld door Jessi...

Artikel

Een aanblik van wandelende omslag

De lezer Lieske (en auteur van de poëziekroniek in het tijdschrift Tirade) en de dichter Lieske houden er dezelfde opvatting op na: \Wie alles van zichzelf prijsgeeft kan niet dichten, wat alles prijsgeeft, is geen gedicht\". Tomas Lieske, ...

Artikel

Onterecht vergeten. De biografie van Clare Lennart

Recensie van: Petra Teunissen, Voor ’t gewone leven ongeschikt. Een biografie van Clare Lennart, In Orde Tekst & Advies, Barendrecht, 648 p. Het boek is verkrijgbaar via www.clarelennart.nl "

Artikel

Ruimte maken

Recensie van: Elma van Haren, Grondstewardess, De Harmonie, Amsterdam, 1996, 69 p.

Artikel

Over de brug

In zijn nieuwe poëzie cirkelt Anker niet langer neo-symbolisch rond een lege transcendentie of een verloren paradijs, maar wendt hij zich tot de werkelijkheid van de eigen tijd. Robert Anker, \Goede manieren. Een episodisch gedicht\", Queri...

Artikel

Niets rijmt op dood

Recensie van: Gerrit Kouwenaar, totaal witte kamer, Querido, Amsterdam, 2002, 44 p.

Artikel

Hoet het telkens verspringt

In de laatste bundel blijkt de poëzie van Eva Gerlach aan verandering onderhevig: de structuur is niet meer het heilig makende principe, de strofen worden verlaten en de eindrijmen zijn minder dwingend: de poëzie mag komen zoals ze komt. Ev...

Artikel

De actualiteit van Paul Rodenko

Zoals Rodenko in 1950 mee aan de wieg stond van de autonomistische poëtica, zo luidt de publicatie van zijn verzameld proza het einde van die stroming in. Wat uit de essays duidelijk blijkt is dat de autonomistische taalopvatting nooit een ...

Artikel

Meedenken met de poëzie

Bespreking van het tweede en derde deel van de \Verzamelde essays en kritieken\" van Paul Rodenko (Meulenhoff, Amsterdam, resp, 1991, 465 p. en 1992, 287 p.). De bespreking van het eerste deel verscheen in \"Ons Erfdeel\", 1991, 5, pp. 771-...

Artikel

Literatuur als existentiële categorie

Dit vierde en laatste deel van de \Verzamelde essays en kritieken\" is volledig gewijd aan de kritieken van Rodenko. Paul Rodenko, \"Verzamelde essays en kritieken\", deel 4, \"Verspreide kritieken\", Meulenhoff, Amsterdam, 1992, 408 p."

Artikel

In de maat te water

Bespreking van deze bundel van Zuiderent, waarin het water soms letterlijk het bindende element is. Ad Zuiderent, \Op de hoogte van Icarus\", De Arbeiderspers, Amsterdam, 1993, 59 p.a"

Artikel

Bij wijze van tegengas

\Huiselijk verkeer\" is de zesde bundel van Rob Schouten. De dichter borduurt hierin voort op het succes van zijn vorige bundel. Rob Schouten, \"Huiselijk verkeer\", De Arbeiderspers, Amsterdam, 49 p."

Artikel

Stekelige stukjes geschiedenis

In deze bundel brengt de auteur, in zeventig lofzangen, fragmenten van de geschiedenis van de Lage Landen bijeen. H.H. ter Balkt, \Laaglandse hymnen\", De Bezige Bij, Amsterdam, 1993, 94 p."

Artikel

Een oponthoud in de taal

In haar tweede bundel is de dichteres voortdurend op zoek naar het grotere, bruisende verband tussen de dingen. Deze poëzie is voor de recensent een verrijking voor de Nederlandstalige literatuur. Margreet Schouwenaar, \Bezijden tijd\", Que...

Artikel

Ontheemde beelden kraken nu mijn hoofd. Over Robert Anker

Presentatie van het werk van R. Anker. Welk genre de dichter, essayist en prozaschrijver Anker ook kiest, voortdurend stelt hij zich dezelfde vragen: wat doe ik met mijn verleden en welke plaats geef ik het veilige dorp in het stadsleven da...

Artikel

De binnenkant van het landschap. De poëzie van Herman Leenders

De Vlaamse dichter Herman Leenders debuteerde in 1992 met de bundel \Ogentroost\". Op het ogenblik van de publicatie van dit overzicht van zijn werk had hij ook de bundel \"Landlopen\" (1995) gepubliceerd en de verhalenbundel \"Het mennegat...

Artikel

Schijnbare complexiteit

Zeer kritische bespreking van dit debuut. De gedichten zijn volgens Vergeer moeilijk, zo niet onbegrijpelijk. Paul Demets, \De papegaaienziekte\", (Meulenhoff, Amsterdam,/Kritak, Leuven, 1999, 63 p.)"

Artikel

Poëzie buiten de bladspiegel

Poëzie beperkt zich niet tot de bundel. Er gebeurt van alles met, in en rondom de poëzie. Er zijn poëziefestivals, -prijsvragen, schrijvers- en dichtersdagen. Wordt het lezen vervangen door het luisteren ? De conclusie van het artikel is da...

Artikel

Ben Cami. De lange weg naar onthechting

Uitgebreid overzicht van het werk van deze Vlaamse dichter n.a.v. zijn tachtigste verjaardag en de bekroning van zijn bundel \Ten westen van heden\" met de Herman-Gorterprijs."

Artikel

Blijven bewegen. De poëzie van Peter Holvoet-Hanssen

Bespreking van de drie dichtbundels die Peter Holvoet-Hanssen tot op dat ogenbik gepubliceerd had. Voor de recensent gaat het in deze poëzie om de energie, de beweging en de vaart en daarmee heeft de dichter een heel bijzondere plaats verwo...

Artikel

Robuuste kitsch

Kritische bespreking van de bundel \De zwijgende man is niet bitter\" (Meulenhoff, Amsterdam, 23001, 70 p.) van Piet Gerbrandy."

Aanmelden

Registreer je of meld je aan om een artikel te lezen of te kopen.

Sorry

Je bezoekt deze website via een openbaar account.
Je kunt alle artikelen lezen, maar geen producten kopen.

Belangrijk om weten


Bij aankoop van een abonnement geef je toestemming voor een automatische herabonnering. Je kunt dit op elk moment stopzetten door contact op te nemen met emma.reynaert@onserfdeel.be.