Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Publicaties

Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Reeks

De keuze van Jozef Deleu

Uit de recente poëzieoogst kiest Jozef Deleu (dichter, bloemlezer en oud-hoofdredacteur) gedichten die hem bijzonder getroffen hebben.

Artikel

“De einder spieden we af.” De keuze van Jozef Deleu

Bloemlezing door Jozef Deleu. Deze aflevering bevat gedichten van acht debutanten: Anne Büdgen, Hélène Gelèns, Lucas Hirsch, Els Moors, Koen Peeters, Ester Naomi Perquin, Alex van Warmerdam en Bernard Wesseling.

Artikel

“Ik was acht en barones.” De keuze van Jozef Deleu

Bloemlezing van acht gedichten uit het voorbije jaar, zorgvuldig geselecteerd door Jozef Deleu. Dit jaar koos hij voor gedichten van Charles Ducal, Arjen Duinker, Johanna Geels, Annemieke Gerrist, Hester Knibbe, Gwy Mandelinck, Sylvie Marie...

Artikel

’s Nachts zijn we meisje, soms jongen

Twee keer per jaargang bloemleest Jozef Deleu vier gedichten uit recent verschenen bundels. Deze keer: Eva Gerlach, Jens Meijen, Asha Karami en Peter Verhelst.

Artikel

O moeder, wat ben ik goed! De keuze van Jozef Deleu

Bloemlezing van acht gedichten uit het voorbije jaar, geselecteerd door Jozef Deleu. Dit jaar koos hij voor gedichten van Mark Boog, Hélène Gelèns, Philip Hoorne, Sylvia Hubers, Marije Langelaar, Delphine Lecompte, Peter Swanborn en Henk va...

Artikel

“Liefst merk ik niets van mezelf.” De keuze van Jozef Deleu

Bloemlezing van 8 gedichten uit het afgelopen jaar, geselecteerd door Jozef Deleu. Deze aflevering bevat gedichten van: H.H. ter Balkt, Luuk Gruwez, Ingmar Heytze, Peter Holvoet-Hanssen, Anton Korteweg, Tonnus Oosterhoff, Miriam Van hee en ...

Artikel

Mijn moeder was begonnen als wild bos

Twee keer per jaargang bloemleest Jozef Deleu vier gedichten uit recent verschenen bundels. Deze keer: Anna Enquist, Jacques Hamelink, Heidi Koren en Mahlu Mertens.

Artikel

Wie zou niet naar hemelen grijpen? De keuze van Jozef Deleu

Bloemlezing van acht gedichten uit het voorbije jaar, geselecteerd door Jozef Deleu. Deze keer koos hij voor gedichten van Eva Gerlach, Maarten Inghels, Frank Keizer, Mustafa Kör, Roos Rebergen, Peter van Lier, Erik Spinoy en Nachoem Wijn...

Artikel

Weggaan

Jozef Deleu, stichter en gedurende 45 jaar hoofdredacteur van het tijdschrift \Ons Erfdeel\" nam op 1 mei 2002 afscheid van dit tijdschrift. N.a.v. dit afscheid schreef hij het gedicht \"Weggaan\"."

Artikel

Na twintig jaar

\gaat de belangstelling van Ons Erfdeel uit naar nieuwe verschijnselen en problemen, die zo mogelijk gesitueerd worden tegen de achtergrond van een gemeenschappelijk verleden\"."

Artikel

Afscheid van Werner Duthoy

In Memoriam Werner Duthoy, lid van de redactie van Ons Erfdeel en van 1977 tot 1982 redactiesecretaris van alle publicaties van Stichting Ons Erfdeel.

Artikel

't Gaat ook zonder mij

Antwoord op de brief (medegedeeld in facs.) van A.R. die weigert mee te werken aan \Ons Erfdeel\"."

Artikel

Onze taak

\de vrijwaring van geheel het Nederlands cultureel erfdeel\"."

Artikel

Balans 1964

Van wat werd bereikt in Frans-Vlaanderen.

Artikel

Inzet

N.a.v. de toetreding van Zuid-Afrika tot Ons Erfdeel, met Lorenz Schultz.

Artikel

Nederlandse Geest en Levensruimte

\Hoe en in welke perspectieven (dient) deze Nederlandse kultuureenheid [gelegen tussen drie wereldkulturen en verdeeld over drie staten] beleefd te worden\"."

Artikel

Nederlands cultuurbeleid

\De kulturele aaneensluiting van elle delen van [onze] eenzelfde cultuurgemeenschap\"... \"zal onze mooiste en meest opbouwende bijdrage zijn tot de vorming van het gemeenschappelijk vaderland: Europa\"."

Artikel

Tien jaar Stichting voor vertalingen

N.a.v. de gelijknamige brochure uitgegeven door de Stichting ter bevordering van de verspreiding van Nederlands letterkundig werk in het buitenland.

Artikel

Enkele kritische kanttekeningen

Bij het Derde Colloquium van hoogleraren en lectoren in de neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten; met kritiek op de door Nederland en België gevoerde cultuurpolitiek i.v.m. het buitenland.

Artikel

Afrikaans lezen

\Heeft vertaling uit het Afrikaans in het Nederlands en omgekeerd nut... en zin?\"

Artikel

Culturele discriminatie

In Frankrijk werden enkele heel bescheiden rechten toegekend aan taalminderheden - Bretoens, Baskisch, Occitaans (13-1-1951) - en na protest ook aan het Duits (19-2-1952); het protest van de Nederlandstalige minderheid vond geen gehoor.

Artikel

Lustrum

\Een positieve bijdrage te leveren\"... tot de \"uitbreiding van onze kennis over alle schakeringen in ons kultuurgebied\" blijft ons doel."

Artikel

Stichting Marguerite Yourcenar

N.a.v. de voorstelling van een nieuwe Frans-Vlaamse stichting die zich tot doel stelt het natuurschoon, de fauna en de flora van het gebied van de West- en Frans-Vlaamse heuvels te verdedigen.

Artikel

De neerlandistiek in Midden-Europa

Eind september 1990 werd in Boedapest een regionaal colloquium gehouden voor de neerlandisten van Midden-Europa, op initiatief van de Leipzigse hoogleraar K.R.G.Worgt.

Artikel

Deleu binnenstebuiten

Recensie van: Jozef Deleu, Het gaat voorbij, Van Halewyck, Leuven / Meulenhoff, Amsterdam, 2007, 440 p.

Artikel

Woord vooraf - Avant-propos

Inleiding door de hoofdredacteur van het jaarboek Introduction par le rédacteur en chef des Annales

Artikel

Zonder om te kijken

Bijdrage van Luc Devoldere die op 1 mei 2002 Jozef Deleu was opgevolgd als hoofdredacteur van Ons Erfdeel.

Artikel

Prix Descartes 1980

N.a.v. de uitreiking van de Prix Descartes aan \Septentrion, revue de culture néerlandaise\" en zijn hoofdredacteur Jozef Deleu."

Artikel

Frans-Vlaanderen

Fotoboek samengesteld door Jozef Deleu, met foto's van Paul van den Abeele en teksten van Frits Pittery en Erik Vandewalle. Met een woord vooraf door André Demedts.

Artikel

Periodieken en dagbladen over Frans-Vlaanderen

Jozef Deleu in \Afrikaans-Nederlands Maandblad\" (jan. 1959). Jan Elemans in \"De Tijd\" (24 dec. 1958). P.C. Paardekooper in \"Ons Eigen Blad\" (dec. 1958). Lorentz Schultz in \"Die Transvaler\"."

Artikel

De ideale redacteur. Bij het afscheid van Frits Niessen

De naam Frits Niessen (Raamsdonk, 1936) verschijnt, onder de titel “Noordnederlandse jongeren treden aan”, voor het eerst in nummer 2 van de eerste jaargang van het tijdschrift Ons Erfdeel. Dat was rond Kerstmis 1957. Sinds dat jaar is hi...

Reeks

Luuk Gruwez

Luuk Gruwez is zeventig geworden. Voor de West-Vlaamse dichter, prozaïst en essayist, die vijftig jaar geleden debuteerde met zijn dichtbundel ‘Stofzuigergedichten’, is schrijven ‘een gevecht tegen de vluchtigheid’. In dit dossier bundelen ...

Artikel

Culturele armoede en politieke cultuur in Vlaanderen

Bespreking van Marc Reynebeau, \Apollo's klacht. Over cultuur in Vlaanderen en elders\", Kritak, Leuven, 1988. De verzamelde essays behandelen uiteenlopende cultuurpraktijken, telkens gesitueerd in hun maatschappelijke en politieke context....

Artikel

Komen en gaan

In zijn laatste voorwoord als hoofdredacteur van de lage landen kondigt Luc Devoldere een paar interne wijzigingen aan, en bedankt hij de lezer.

Artikel

About suffering they were never wrong, the old masters

Bovenstaand vers bedacht de Engelse dichter W.H. Auden, toen hij in de late jaren dertig van de vorige eeuw in het ‘Musée des Beaux Arts’ in Brussel voor het schilderij De val van Icarus stond. In het lijden vergisten zij zich nooit,...

Artikel

Totale seksuele bevrijding? Liever niet

Ons uitgelichte dossier beweegt zich in een maatschappelijk spanningsveld, schrijft hoofdredacteur Hendrik Tratsaert: aan de ene kant is er een groeiend onbehagen over de seksualisering van de samenleving, aan de andere kant klinkt de roep ...

Artikel

Ghent University Goes English?

De ideeën van August Vermeylen, de eerste rector van de vernederlandste Gentse universiteit, blijven relevant in tijden van verengelsing.

Artikel

De Franse Nederlanden of Frans-Vlaanderen

De Franse Nederlanden, Frans-Vlaanderen, de Zuidelijkste Nederlanden, Zuid-Vlaanderen of gewoonweg Vlaanderen: een handvol namen voor het gebied dat nu officieel en saai Nord-Pas-de-Calais heet. Die namen dekken elkaar niet totaal, maar z...

Aanmelden

Registreer je of meld je aan om een artikel te lezen of te kopen.

Sorry

Je bezoekt deze website via een openbaar account.
Je kunt alle artikelen lezen, maar geen producten kopen.

Belangrijk om weten


Bij aankoop van een abonnement geef je toestemming voor een automatische herabonnering. Je kunt dit op elk moment stopzetten door contact op te nemen met emma.reynaert@onserfdeel.be.