Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Publicaties

Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Artikel

In het teken van de hamster. Hugo Claus herdacht

Recensie van: • Paul Claes, Het teken van de hamster. Een close reading van Hugo Claus, Vantilt, Nijmegen, 2018, 176 p. • Hugo Claus, Het verdriet staat niet alleen. Een leven in verhalen, verzameld door Mark Schaevers, De Bezige Bij,...

Artikel

Hoe we de natuur blijven uitvinden

Twee boeken met dezelfde titel – ‘De ontdekking van de natuur’ – vertellen hoe de mens gaandeweg de geheimen van de natuur ontcijferde.

Artikel

Gaat u maar rustig slapen

De geest van Verlichtingsoptimist Steven Pinker zweeft boven dit boek, waarin journalist Joël De Ceulaer de democratie verdedigt.

Artikel

Een mensenmens: ‘Hemelrijk’ van Chris de Stoop

De coronapandemie zorgde voor een ernstige dramatisering van de toestand in de verzorgingstehuizen, ook in dat van de moeder van De Stoop. Genoeg voedsel voor een goed boek, maar is Hemelrijk dat ook geworden?

Artikel

Schaduwverlangen. De “verzamelde gedichten” van Lucebert

Cyrille Offermans heeft Luceberts “verzamelde gedichten” herlezen. Hij is onder de indruk van de verbazingwekkende coherentie van Luceberts dichterlijke oeuvre. Hoewel Luceberts werk intussen uitgebreid bestudeerd is, blijven zijn gedichten...

Artikel

Nog een halve hond. Over het werk van Joke van Leeuwen

Op 20 maart 2008 sprak Cyrille Offermans deze tekst uit bij het openstellen van de “kijkroute” die Joke van Leeuwen maakte voor de vaste collectie van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. Hij karakteriseert haar hele oeuv...

Artikel

Raster: 25 jaar grensverleggende literatuur

Een geschiedenis van vijfentwintig jaar \Raster\", geschreven door Cyrille Offermans, die sinds 1983 deel uitmaakt van de redactie en daardoor geen objectieve pretenties heeft. \"Raster\" heeft in de loop der jaren een grote reputatie opgeb...

Artikel

Geruchten over poëzie. Thomas Vaessens ontdekt de nieuwe lezer

In 2006 veroorzaakte Thomas Vaessens, hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, deining onder poëzieliefhebbers. In een opiniestuk in NRC Handelsblad en in zijn boek Ongerijmd succes beschuldigde hij de p...

Artikel

Jan Elburg, dichter met een januskop?

Recensie van: JAN VAN DER VEGT, De man met de drietand. Leven en werken van Jan G. Elburg 1919-1992, Meulenhoff, Amsterdam, 2012, 492 p; JAN G. ELBURG, Ik zie scherper door de taal. Een bloemlezing uit zijn gedichten, samengesteld en ingele...

Artikel

HET LITERAIRE TESTAMENT VAN IVO MICHIELS. Over “Maya Maya”

Recensie van: IVO MICHIELS, Maya Maya, De Bezige Bij, Amsterdam, 2013, 104 p; LUKAS DE VOS (RED.), Poortwachter Woordwachter. Een betekenis van Ivo Michiels (1923-2012), Academic & Scientific Publishers, Brussel, 2013, 212 p; LARS BER...

Artikel

Het onverbeterlijke optimisme van Ivo Michiels

Recensie van: SIGRID BOUSSET, Meer dan ik mij herinner. Gesprekken met Ivo Michiels, De Bezige Bij, Amsterdam, 2011, 272 p; BART NUYENS & YVES T'SJOEN (EDS.), Ivo Michiels, Het literatuurkritische werk in “Het Handelsblad”. Deel 1 (Lite...

Artikel

Hedendaags. Nieuwe opstellen van Rudi Laermans

Zeer kritische recensie over het boek \Ruimten van cultuur. Van de straat over de macht naar het podium\" (Uitgeverij Van Halewyck, Leuven, 2001, 176 p.) van Rudi Laermans, dat de recensent een \"pedant boek\" noemt."

Artikel

Smeltzieke schoonheid. Nieuwe poëzie van H.C. ten Berge

Bespreking van het hele werk van H.C. ten Berge, met de bundel \Oester & Gestoofde pot\" die dan pas verschenen was, als uitgangspunt. Het artikel wordt gevolgd door een kleine bloemlezing uit de poëzie van H.C. ten Berge."

Artikel

Membraan zijn. Een nieuwe roman van Erwin Mortier

Lovende bespreking van \Mijn tweede huid\" (Meulenhoff, Amsterdam, 2000, 192 p.) de tweede roman van Erwin Mortier. Deze roman sluit thematisch en stilistisch aan bij het debuut \"Marcel\"."

Artikel

Overvloed aan schaarste

Bespreking van de zevende dichtbundel van Eijkelboom, waarin de zelfbeheersing van de dichter, zijn wantrouwen jegens hevige passies en spektakel van welke soort dan ook, vaak mooie gedichten oplevert. J. Eijkelboom, \Het arsenaal\" (De Arb...

Artikel

Engagement op niveau

Zeer lovende bespreking van deze jeugdroman, die de Woutertje Pieterse Prijs 1998 ontving. Dit is volgens de recensent een heel bijzonder boek, ontroerend en geestig, zonder dat Van Leeuwen gevoelig en geestig doet. Ontroering en geestighed...

Artikel

Herinneringen van een aanstellerke

De recensent vindt de roman Naar Merelbeke "met zijn opeenstapeling en vermenging van fantasieën en herinneringen, zijn vindingrijkheid en zijn humor, zijn dromerigheid en zijn gekte, een schitterend boek". In deze bijdrage komt ook de dich...

Artikel

De creatieve onvrede van Sybren Polet

Kritische bespreking van \De creatieve factor. Kleine kritiek der creatieve (on)rede\", van Sybren Polet (Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1993, 394 p.)."

Artikel

Op vakantie met een columnist. Over het werk van Piet Grijs

Piet Grijs is - naast Raoul Chapkis, Stoker, Battus en nog een paar andere - het pseudoniem van Hugo Brandt Corstius, die zijn ware naam hoofdzakelijk gebruikt voor wetenschappelijk taalkundig werk. Het oeuvre van Grijs als columnist wordt ...

Artikel

Brugge revisited. De herrijzenis van een culturele metropool

Brugge was tot 17 november 2002 de culturele hoofdstad van Europa. De auteur bezocht de stad opnieuw en merkte dat het beeld dat hij ervan had, gedateerd was. Een bezoek aan o.a. twee van de grote tentoonstellingen van Brugge 2002, Jan van ...

Artikel

Verborgen achter initialen. J.A.A. van Doorn

Portret van de Nederlandse socioloog J.A.A. van Doorn (1925), die zijn bekendheid vooral dankt aan het standaardwerk Moderne sociologie, dat hij in 1959 samen met C.J. Lammers schreef. Maar Van Doorn heeft veel meer waardevols geschreven, w...

Artikel

Rondas' wereldbeeldenboek

Recensie van: Jean-Pierre Rondas, Rondas' wereldbeeldenboek, Pelckmans, Kapellen, 2006, 255 p.

Artikel

De pil van Zwagerman

Recensie van: Joost Zwagerman, De Nederlandse en Vlaamse literatuur vanaf 1880 in 250 verhalen, Prometheus, Amsterdam, 1.600 p.

Artikel

België: twee visies

Recensie van: Leen Huet, Mijn België, Atlas, Amsterdam/ Antwerpen, 2004, 320 p.; Dimitri Verhulst, Dinsdagland, Contact, Amsterdam/ Antwerpen, 2004, 176 p.

Artikel

NL Architects. Pragmatisch, speels en sociaal

Deze architecten zoeken elegante oplossingen voor bestaande problemen. Vaak is hun werk een herdefinitie van wat er al is. Verbetering van de publieke ruimte is waar het bij hen om draait.

Artikel

Materialistische literatuurkritiek

Cyrille Offermans, \De kracht van het ongrijpbare. Essays over literatuur en maatschappij\", De Bezige Bij, Amsterdam, 1983."

Artikel

Over lezen en overleven

Zeer lovende recensie van deze essaybundel Cyrille Offermans, \De ontdekking van de wereld\" (De Bezige Bij, Amsterdam, 2000, 284 p.)"

Artikel

De actualiteit van Montaigne

De titel van de essaybundel van C. Offermans verwijst naar het eerste stuk, \De functie van de scepsis. Het essayisme van Michel de Montaigne\", waarvan de hoofdideeën door het hele boek lopen. In de andere essays woren \"sporen van Montaig...

Artikel

Lijmen als ontgoocheling. Vic van de Reijts Elsschot-biografie

Recensie van: VIC VAN DE REIJT, Elsschot. Leven en werken van Alfons De Ridder, Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2011, 416 p. Zie ook: NICO TER LINDEN, Een zoekende ziel. Over Willem Elsschot, Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, ...

Artikel

De roep van de kievit

In het uitgelichte dossier van de lage landen 2-2021 richten we ons vanuit helikopterperspectief op het platteland in Nederland en België. Achter dat thema blijkt een veelvoud aan problematieken schuil te gaan.

Aanmelden

Registreer je of meld je aan om een artikel te lezen of te kopen.

Sorry

Je bezoekt deze website via een openbaar account.
Je kunt alle artikelen lezen, maar geen producten kopen.

Belangrijk om weten


Bij aankoop van een abonnement geef je toestemming voor een automatische herabonnering. Je kunt dit op elk moment stopzetten door contact op te nemen met emma.reynaert@onserfdeel.be.