Publicaties
22 11 19

Hoe versterken we het buurtalenonderwijs in de Benelux?

Waar?

Benelux-kantoor

Regentschapsstraat 39

1000 Brussel

Wanneer?

22 november 2019

Meer info

Wie de kaart van de Benelux en de aangrenzende regio’s voor ogen heeft, ziet een dichtbevolkt gebied, doorsneden door vele grenzen van landen en gewesten, maar ook met een grote rijkdom aan diverse talen.

Naast vele plaatselijke dialecten en streektalen zijn, afgezien van het Engels, Duits, Frans, Nederlands en Luxemburgs de standaardtalen die tegelijkertijd ook buurtalen van elkaar zijn, en dit op kleine oppervlakte. Wat een verschil met de grote buurlanden, waar dezelfde standaardtaal wordt gehanteerd voor een veel groter grondgebied.

De mensen in de Benelux, en zeker in de vele grensgebieden, leven en werken in een meertalige en interculturele omgeving. Tegelijk wordt in het onderwijs een teruglopende kennis van andere talen gesignaleerd, wat een belemmering vormt voor persoonlijke ontwikkeling en grensoverschrijdende personenmobiliteit.

In plaats van de taaldiversiteit als een probleem te beschouwen, biedt de veelheid aan talen op een kleine geografische afstand in de Benelux net kansen tot bredere en betere vorming, met onder andere meer kansen op de arbeidsmarkt. Het buurtalenonderwijs biedt vanuit dat perspectief een nog onderbenut potentieel.

Buurtalen verdienen hun plaats in het onderwijs, zowel binnen het reguliere onderwijs als in de beroepsopleidingen. Betere kennis van buurtalen is steeds vaker een doelstelling van de verschillende onderwijsministeries, organisaties in de grensgebieden (Euregio’s), en van specifieke organisaties die de opdracht hebben om het onderwijs van de eigen taal in het buitenland te bevorderen (bijvoorbeeld de Nederlandse Taalunie, Wallonie-Bruxelles International (WBI), Alliance française, Goethe Institut).

Het ‘Colloquium Buurtalenonderwijs van de Benelux’ brengt de experten, begaan met buurtalenonderwijs, uit ministeries, grensregio’s en organisaties voor grensoverschrijdende samenwerking uit Nederland, Vlaanderen, Franse en Duitstalige Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Luxemburg, Hauts-de-France, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Saarland, Rheinland-Pfalz, Grand Est samen.

Het doel is ervaringen en goede praktijken te delen en na te gaan hoe grensoverschrijdend kan worden samengewerkt om het buurtalenonderwijs te versterken.

Aanmelden

Registreer je of meld je aan om een artikel te lezen of te kopen.

Sorry

Je bezoekt deze website via een openbaar account.
Je kunt alle artikelen lezen, maar geen producten kopen.

Belangrijk om weten


Bij aankoop van een abonnement geef je toestemming voor een automatische herabonnering. Je kunt dit op elk moment stopzetten door contact op te nemen met philippe.vanwalleghem@onserfdeel.be.