Publicaties
De kneedbare Rembrandt
2 Reacties
Nationalmuseum, Stockholm
Nationalmuseum, Stockholm Nationalmuseum, Stockholm
Voor abonnees
kunst

De kneedbare Rembrandt

Hoe Hollandse kunst wordt gebruikt in debatten over identiteit

De geschiedenis is altijd vogelvrij geweest. Mensen hebben er vaak belang bij het verleden, of figuren uit dat verleden, in te vullen met eigentijdse denkbeelden of zelfs imaginaire feiten. Voor nationaalsocialisten was Rembrandt zo’n geliefd projectiemodel. Tijdens de oorlog werd hij gehuldigd als een op-en-top ariër met sterk nationalistische trekken, dan wel verkneed tot een volbloed edel-Germaan. Die manoeuvres met Rembrandt konden tot op zekere hoogte steunen op de geschiedschrijving – inclusief die over de Nederlandse kunst van de zeventiende eeuw. Daarbij werd telkens weer, impliciet of expliciet, de vraag gesteld: wat is ‘eigen’ aan die kunst, en wat is ‘vreemd’? Ook vandaag keert Rembrandt terug in het debat over de Nederlandse identiteit.

Verder lezen?

Dit is een artikel waarvoor je moet betalen. Koop dit artikel of neem een abonnement om toegang te hebben tot alle verhalen van de lage landen.

€5/maand

€50/jaar

Pieter Coupe

Dit is het antwoord van de auteur:

Geachte heer Van Staeyen,

Dat sommige kunstwerken uit het verleden, zoals u vragend stelt, worden verguisd omdat ze niet stroken met de moraal van vandaag, is zeker waar. Vandaag de dag draait het vooral om werken met een expliciet of impliciet koloniaal karakter. Met werken zoals het door u genoemde schilderij van Honthorst ligt dat anders. Die werden lange tijd, niet in de zeventiende maar sinds de tweede helft van de negentiende eeuw tot bijna een halve eeuw geleden, afgewezen vooral vanwege hun Italiaanse inslag (invloed van Caravaggio). Een amalgaam van nationale gevoelens, moraal en smaak vormde de grondslag van deze verwerping. Ik meen dit in mijn artikel enigszins duidelijk te hebben gemaakt. Uitvoeriger hierover schreef ik in de artikelen vermeld in het lijstje met literatuur onder mijn stuk.

Honthorst en andere Caravaggisten worden tegenwoordig op de mijns inziens juiste waarde geschat. De prachtige tentoonstelling Utrecht, Caravaggio en Europa, kort geleden in het Centraal Museum in Utrecht gehouden, was een groot succes. Over echt Hollands of niet echt Hollands maakt men zich niet zo druk meer, hoewel er in dit land regelmatig – nogal schrille – nationalistische geluiden te horen zijn. Die paradox vraagt nog om een nadere verklaring.

Hopelijk is dit een bevredigende reactie op uw bericht.

Met vriendelijke groet,
Eddy de Jongh

JefVanStaeyen

Dit is uitstekend, en bovendien goed geïllustreerd.

Met, bijkomend, de nieuwe vraag: worden sommige oude kunstwerken niet (onterecht) verguisd omdat ze niet stroken met de moraal van vandaag?

En ook, aansluitend op het begin van de tekst, over hollandsheid van de kunst: telkens ik hier in Rijsel-Lille in het Palais des Beaux-arts kom (dat doe ik vaak), blijf ik verrast door de "onhollandsheid" van het grootste werk dat in de Hollandse zaal hangt: "Le Triomphe de Silène", door Gerrit van Honthorst (Gherardo delle Notti!), omstreeks 1623-1630. Het oordeel (ook bij Vlamingen) over wat echt Hollands is, en wat niet, zit erg diep.

Aanmelden

Registreer je of meld je aan om een artikel te lezen of te kopen.

Belangrijk om weten


Bij aankoop van een abonnement geef je toestemming voor een automatische betaling. Je kunt dit op elk moment stopzetten door contact op te nemen met philippe.vanwalleghem@onserfdeel.be